Chủ Nhật, tháng 1 31, 2016

* Quy Nhơn đêm vắng

Quy Nhơn đêm
biển tuyệt vời!
Mà sao
biển lại
vắng người thế kia.
Quy Nhơn, ảnh bxl
Ne'on đèn sáng
lập lòe,
Ta...sao nhớ quá
đêm hè năm nao.

Làn hơi gió thoáng...
xôn xao.
Dư âm
vi diệu
nao nao ... lòng người !

Bởi yêu em
yêu biển khơi,
Hải âu dan cánh
một thời mải mê.

Những xót xa
như hẹn thề,
Xuân đi
hương nhạt
có về tìm nhau !

Quy Nhơn đêm
biển tình đau...
Ta mang
người gói
nỗi sầu chia xa.