Thứ Tư, tháng 1 13, 2016

* Nhớ Kỳ Co

Tuy nước không còn trong 
như Kỳ Co quê mẹ,
Và trời không xanh 
như lòng kẻ ly hương.
Ảnh fb.

Nhưng sao,
thương quá là thương...
Nơi đây một thuở 
tôi thường theo cha...
Lên thuyền đánh cá
lộng xa,
Đứt ruột 
tôi vượt biển ra
nước ngoài.
34 năm mây vẫn trôi,
Trắng trong lòng biển
 ủ lời nghĩa nhân.
Ngày về ...
khơi dậy tình thâm,
Tập đi 
những bước âm thầm
nguyên sơ,
Trời còn mưa,
gió ngừng chưa!
Vang vang còn đó
tiếng vừa xót đau.

* Kỳ Co: tên của một bãi cát ven biển của Eo núi Kỳ Co, thuộc xã Nhơn Lý, Quy Nhơn.