Thứ Năm, tháng 1 21, 2016

* Sinh nhật tôi

Hôm qua
sinh nhật tôi,
Như cố quên
năm rồi,
Nhưng còn
facebook nhớ,
...một vài người thân thôi.
Ảnh Vincent Phạm
Xin cảm ơn
facebook,
cả những người bạn tôi,
Với những lời
xin lỗi,
Đã lộn
tháng sinh rồi.

Ra đời
sau cuộc chiến...
Việt- Pháp
yên mọi nơi,
Mẹ nói
sao quên được !
Lão thầy ký
giở hơi.

Geneve'
vừa ráo mực,
Hai mươi, bảy, năm tư,
Từ núi Bà
về ngoại,
Gò Bồi...
mẹ sinh tôi.

Vận nước
chuyển liên hồi,
May mắn tôi còn tôi,
Tuy
đang ở xứ người,
Lòng luôn nhớ
khôn nguôi !

Sinh nhật này...
của tôi,
Đúng sai
cũng vẫy rồi,
Nhắc chút xíu...
làm vui,
Thế cuộc
trầm luân...
trôi!