Thứ Bảy, tháng 1 02, 2016

* Cứ đi...

Cứ đi
để biết có mình,
Còn bao nhiêu sức
mà khinh dễ đời...
Ảnh fb.
Cứ đi
để biết có người,
Trèo non
lội suối
giữa trời còn ta...
Giữ tâm
dẫu thời gian qua,
Đây thôi
cũng đã khác xa
mậu lần.
Cứ đi
để học điều cần,
Trời cao
lòng đất
bao tầng giống nhau ?
Tình người
có lúc cạn sâu,
Nhân cao nghĩa nặng
sắc màu thế gian.
Trăng lên cao
để rồi tàn,
Còn trong biển rộng
muôn vàn thương yêu.
Cứ đi
dù đã xế chiều...
Còn lưa thưa bóng ...
chim kêu về ngàn !
Cứ đi
đừng có hoang mang !