Thứ Bảy, tháng 4 06, 2024

* Mắt em

 Đôi mắt em sao tha thiết,
Ta thoáng thấy đã mê say,
Chút bối rối khi cận kề,
Đánh trống lãng niệm si mê.
Ảnh fb bxl 
Gọi tên nhau chưa quen tiếng,
Chút quyến luyến lúc chia tay,
Cà phê sáng như mọi ngày,
Đôi mắt đó niềm đắm say…
Thoáng nhận ra điều chua chát,
Bao nhiêu kẻ đang bủa vây,
Tình chưa ngỡ vội vàng bay,
Cho xót xa mỹ nhân vì…
Đôi mắt em sao tha thiết,
Ta thoáng thấy đã mê say,
Đôi mắt sao màu xanh biếc,
Như bóng nước tự vờn mây.
Thuyền lướt sóng vượt Cồn Chim,(*)
Trong vi vu cơn gió nồm,
Qua lau sậy vũng đầm im,
Lắng nghe đời trôi bình yên…

(*) Địa danh Cồn Chim ở vào khoảng phía Bắc trong Đầm Thị Nại Quy Nhơn.

Google dịch:

Your eyes are so earnest,
I suddenly felt intoxicated,
A little confused when approaching,
Beat the drum of delusion and delusion.
Calling each other by unfamiliar names,
A little attachment at parting,
Morning coffee like every day,
Those eyes are passionate...
Suddenly realizing something bitter,
How many people are surrounding,
Unexpected love quickly flies away,
Cho feels sorry for the beauty because...
Your eyes are so earnest,
I suddenly felt intoxicated,
Starry blue eyes,
Like a water shadow playing with the clouds.
Surfing boat across Con Chim,(*)
In the midst of the stormy wind,
Through the reeds and silent puddles,
Listen to life passing peacefully...

(*) Con Chim is located in the north of Thi Nai Lagoon, Quy Nhon.