Thứ Bảy, tháng 1 23, 2016

* Sài Gòn trở lại

Về lại Sài Gòn
hôm nay,
Nóng chiều, tối mát
ô hay lẽ thường !
Ảnh Google. 
Có gì
gợi nhớ để thương...
Có gì lạ chút
để vương vấn lòng.
Còn gì đâu
thể để mong,
Có xa như thể
còn giữ
trong chỗ này.
Ngày nao
nhiều lắm đó đây...
Đường dài phố hẹp
dẫy đầy ...lại qua.
Trở về đây
tìm lại ta,
Chân rung tóc trắng
nhăn da mắt mờ.
Chạnh lòng
một chút bơ vơ...