Chủ Nhật, tháng 1 17, 2016

* Chờ anh

Chim trời 
còn sợ cô đơn,
Chơ vơ
cành lựu rũ buồn 
chờ tin.
Ảnh fb.
Đợi anh
não nuột buồng tim,
Như con chim nhỏ
giữ niềm ước mơ.
Đời đẹp tuyệt
đời là thơ ?
Bao nhiêu khổ luỵ
dật dờ bể sâu.
Nhưng
Anh rồi đâu !
đã về đâu ?
Phòng không
chiếc bóng
giọt sầu riêng em.
Người về đâu !
em mãi tìm,
Đêm nay
sương giá
lấn thềm nhà xưa.
Không anh...
tiếng nhạc như thừa,
Nhịp ru lạc lõng
ai vừa rời tay...
Bao lần rồi
đâu hôm nay!
Chờ anh
vò tấm chăn dày
tả tơi.
Về nghen anh
em...hụt hơi,
Thở trong tiếng nức
nghẹn lời...
nhớ thương.
Sao khuya
đâu đó trên đường...