Thứ Ba, tháng 1 05, 2016

* Quy Nhơn cà phê

Cũng cười
cùng mỉm
cũng vui,
"Xưa và Nay"
cũng
là nơi ... đi về.
Ảnh fb.
Hay "Hương Việt"
tôi lắng nghe...
Thanh âm
của nhớ,
giòng thơ
trữ tình..

Cùng cười
cũng mỉm
cũng xinh...
Bên cà phê sáng
chúng mình có nhau.
Thời gian
còn đọng nỗi đau !
Tím vàng nâu trắng
giọt sầu luân lưu.

Quy Nhơn
nắng sớm mưa chiều,
Còn làn tóc ướt
còn điều chưa phân !