Thứ Sáu, tháng 1 29, 2016

* Quy Nhơn cuối đông

Trả em
về lại cho người ,
Tôi,
thân một bóng
phần đời chơ vơ.
Ảnh fb.
Mong
yên ổn
tháng năm qua,
Dẫu
tình xưa chết
dáng hoa
lỡ mùa...
Đêm Quy Nhơn
ngại gió mưa,
Chút tình ngài ngại
tiếng thơ
mơ màng.
Đời mãi đẹp
tựa hồng hoang...
...từ trong cách biệt
tự ngàn dặm khơi.
Cuối đông
sương giá đầy vơi,
Trong niềm khao khát
có lời yêu...
xuân...