Thứ Ba, tháng 3 22, 2016

* Bâng quơ

Dõi bước em
từng nỗi đau,
Làm sao
ta gói trái sầu
thời gian.
Ảnh fb

Phải rồi
tình đã dở dang,
Thương em suối thẳm
non ngàn về đâu !