Chủ Nhật, tháng 3 06, 2016

* Quy Nhơn. ...về.

Người thường bảo
không tắm gội
hai lần
trên giòng sông cũ,
Tôi mơ màng
mây nước bao lớp
dẫu phai tàn,
Ảnh Biển Quy Nhơn .
Cuối tháng giêng
nắng tỏa tơ vàng,
Quy Nhơn
vắng nẫu
sóng cồn xót xa.
Luôn mơ về
hụp, lặn chốn quê xưa,
Nghe mùi phèn mặn
phù sa đắp bồi
Nhìn bóng mình
qua
Thị Nại cầu cao,
Gió nồm nhè nhẹ
rì rào
hàng dương.

Trời xanh còn
đám mây buồn,
Hợp tan tròn giấc
nghê thường ... nhân sinh.