Thứ Ba, tháng 3 08, 2016

* Quốc tế 8.3

Đâu cần phải
8 tháng 3,
Chúng mình cũng vẫn
tà tà bên nhau...
Ảnh fb.
Nhè nhẹ thôi
đừng cắn đau!
...em ơi thương chút
kẻo màu thời gian...
Gai châm
bụi rậm lối thường,
Mình ngâm nước biển
muối đường một phen.
Hóa tan
bao nỗi muộn phiền...
Đời vui
đạt đạo...cõi tiên
nơi nầy.
Nghìn năm sau
có đắng cay,
Cho nhau
tròn trái tim gầy
nhăn nheo.
Bao năm
ân ái gieo neo,
Cuối cùng ai có
mang theo được gì !
Thì... còn nhau
thoải mái đi...
Dẫu ngày quốc tế
thay vì tôn vinh.
Không chi bằng
sống có tình !
...nhén em !