Thứ Bảy, tháng 3 19, 2016

* Trang sử cũ

Tôi về
đọc lại
thiên thư cổ,
Dấu vết nghìn năm
nước Việt nhà,
Ảnh bxl. fb.
Nghe nóng
tâm can
giòng máu đỏ,
Nỗi hờn
Bắc thuộc
lệ tuôn sa.

Từng trang
sách sử
từng chương sử,
Tô thắm
hương nồng
đất ông cha,
Vun đắp
tình yêu thương
quê mẹ,
Vầng dương
chiếu sáng
tự lòng ta.

Vận nước
thăng trầm
không vì giặc,
Nhục vinh
thịnh bại
hẳn vì ta,
Một đám
buôn dân
sâu mọt nước,
Bất tài
vơ vét
thẹn quốc gia.

Nào đấng anh hào
trong thiên hạ,
Vị dân vì nước
thức tỉnh cho !
Nghìn năm văn vật
quy một mối
Tiền đồ dân Việt...
họa Trung Hoa...