Chủ Nhật, tháng 11 20, 2016

* Em sao vẫn vậy...

Hai năm rồi
em sao vẫn vậy?
Vẫn bình thường ,
mãi giữ lặng thinh.
Ảnh Hân Võ, Vũng Nồm,Quy Nhơn. 
Vẫn thôi
không muốn
chuyện với anh
Ý những khúc ly kỳ,
muốn được nghe em hỏi!
Mà trong anh
đôi khi
không  có chi rắc rối,
nhưng lòng em
trắc ẩn mối ưu tư,
Mưa đầu đông
chưa tạnh giọt sương thu,
Thì còn đó
khối mây mù
tồn đọng.
Vẫn luôn mong
Quy Nhơn
có ngày...trời lên nắng,
Ráo khô dần
vết ướt
đẫm lòng nhau...
Cho em
sớm dứt niềm đau,
Cho anh
vơi nhẹ
nỗi sầu đa đoan.

Đừng thế nữa !
chuyện cõn con,
Tình anh là chuỗi
sóng cồn miên man.
Vô chung vô thủy
vô tàn,
Vô phai vô nhạt
vô vàn
vô hư!