Thứ Tư, tháng 7 05, 2017

* Nhà thơ Hoàng Thiên Long với Biển

Người dẫu sao!
Biển nghìn năm còn đó!
Đời dẫu gì!
tình nghĩa chẳng hề phai.
Ảnh fb. Đông Phương.
Chung tay
nối giấc mộng dài,
Đẹp như màu nước
ngợi ngời trong đêm.
Rồi giả biệt...
trong lặng im,
Biển xưa
tiễn bước
anh...
miền hư vô!
Biển 2014