Thứ Hai, tháng 7 24, 2017

* Virginia

Giọt sương mờ buổi sáng,
Còn đọng ướt mi cay,
Sương giữ buồn trong mây,
Bâng quơ dãi nơi này...
Ảnh Megan San Jose.
Tiếng ve hè inh ỏi,
Như sầu khúc hạ xưa,
Nắng chưa đầy một cõi,
Đường còn chừa dấu mưa...

Thấy gì qua ngàn lá,
Chú nai còn ngẫn ngơ,
Ta chờ em ngày nữa,
Lũ ong vi vu đùa...

Vir-gi-nia tròn bóng,
Cali. hồng màu hoa,
Mel-bourne đang lạnh giá,
Mấy đơn côi đong vừa!