Thứ Ba, tháng 7 04, 2017

*Phan Khắc Huyền và bạn thơ trên fb. Bonnie

@Phan Khắc Huyền:
Ảnh fb. PKH.
Nàng ngồi trên đá nàng cười.
Hiện lên hình ảnh để người làm thơ.
Không gian , phong cảnh ảo , mờ.
Vậy xin cho hỏi ?  Đang chờ gì đây.....

@Bonnie:
Ảnh fb. Bông Cao.
(Hoạ thơ có thường: mời các thi sĩ Fb vào...)
Kìa tảng đá bóng trần phơi nắng sáng
Ngại chi không ngang ngữa ngồi đùa chơi
Những khoảnh khắc cho đời bớt nhạt tẻ
Bớt nhàn chán khi tuồi chiều xế bóng...

@Snowy Le:
Ảnh fb. Snow Le.
Trên tảng đá nàng ngồi thư thái
Mặt hổ yên nước lặng như tờ
Ta mang cho đời nhiều lắm yêu thương
Tuổi có nhiều ta cứ thế  tươi vui .

@Lâm Cẩm Ái:
Ảnh fb. LCA.
Mờ mờ ảo ảo bóng giai nhân
tạo hóa khéo tô - điểm nụ cười
mây nước ngàn năm phủ dưới chân
đá núi bâng khuâng đỡ dáng ngồi .

@Lê Khánh Luận:
Ảnh fb. LKL.
Này đá tảng cùng người vui nắng sáng.
Rất hồn nhiên giữa Trời Đất dao chơi.
Dẫu khoảnh khắc nhưng đời không tẻ nhạt.
Cho ngày vui thêm du bóng xế chiều.

@Bạch Xuân Lộc:
Ảnh fb. bxl.
Nắng sớm mưa chiều bóng thời gian,
Trơ trơ đá ấy vẫn ngửa ngang,
Chùng bước biết bao trang tuấn kiệt,
Trắng non xanh...! Sao lỡ suối ngàn...