Thứ Bảy, tháng 12 09, 2017

* Đêm xuống Melbourne

Đêm dầu đã
xuống nơi đây,
Có đem theo
những đắng cay phần người.
Ảnh fb. bxl.

Đêm dầu đã
đến giữa trời,
Có trao oan nghiệt
muôn loài lầm than!
Hẳn là đây
chốn địa đàng!
Tu không thể thoát,
van càng khổ thân!
Kiếp người
mang Nghiệp phù vân,
Tâm không thể định
bởi ân, nghĩa, tình!
Đêm Tottenham (*)
sao lung linh,
Đèn giăng như giữa phố mình
năm xưa.
Sài gòn No'el! Sài gòn giao thừa!
Bây giờ lầy lội
trong mưa giữa mùa...
Nơi đâu cũng
một cuộc cờ...

(*) Tên của một khu dân cư nhỏ của miền Tây Melbourne.