Thứ Ba, tháng 12 19, 2017

* Gởi về Phú Yên

 ... mình hèn
trốn
chạy sang đây!
Nhìn về nơi ấy
lòng đầy xót xa.
Ảnh fb.

Anh vác cuốc
đi trồng hoa,
Ươm mầm sống đẹp
thuận hoà nghĩa nhân!
Người như anh!(*)
đâu cũng cần!
Tài năng chưa kể
đức Tâm rạng ngời.
Mình tin
vũ trụ có Trời!
Sao người dân Việt
chịu hoài khổ đau.!
Sao
người ta chẳng thương nhau?
Cố gây thêm cảnh
cơ cầu nghiệt oan.
Ngày sau
Nghiệp quả khó lường!

(*) Luật sư Võ An Đôn.