Thứ Tư, tháng 12 07, 2011

* Nỗi đau.Đã ngừng không hát một tiếng chim,
Vì gío heo may thổi qua thềm,
Và nắng chưa về xanh tươi lá,
Rã rời mong ước- nhói buồng tim.

http://youtu.be/Fp1XrKv600g
Nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Minh Đăng 
Không còn hót nữa một cánh chim,
Khát vọng xa xôi mãi đi tìm,
Và những đam mê chân trời mới,
Lối về quán cũ chẳng còn em.

Nhắc để cho vơi nỗi nhớ nhung,
Xa anh em hứa vẫn một lòng,
Dù anh có tệ và chẳng đáng,
Chẳng đáng để em giữ bên lòng.

Nhìn lá tả tơi ở cuối đường,
Chừng như đan kết những đau thương,
Thì thôi em hỡi niềm oan nghiệt,
Cũng chẳng gì đâu vết bụi đường.

Rồi lá chẳng rơi ở cuối đường,
Người thôi nhặt lá đếm yêu thương,
Hơn muời năm đã dù câm nín,
là để tan theo dấu bụi đường.