Thứ Ba, tháng 12 20, 2011

* Thức tâm 2

                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
Còn gì nữa sau một thời vương vấn,
Còn gì nhau qua một lúc đắm say,
Với thời gian gì cũng có đổi thay,
Thì tình ái cũng không là ngoại lệ.
Không bon chen cũng nhìn ra dâu bể,
Đời vô thường muôn thưở vẫn xót xa,
Vốn tin tâm-tâm không vẽ hình hoa,
Thì nếu khác cũng không gì là khác!

Kiếp nhân sinh quyện đời bên ghềnh thác,
Hôm nay có nhau nhưng không chắc ở ngày mai,
Ta phiêu lưu muôn thưở vốn u hoài,
Vẫn không hiểu bóng tình yêu vô ngã.

Nợ yêu đương biết lấy gì đền trả,
Nếu không nhìn mất mác cũng là duyên,
Đời sau ư-lời hứa nặng ưu phiền,
Làm sao biết đời sau ta còn có!

Thì xin em hãy cùng ta vui để:
Làm rong trôi và đen trắng vô thường,
Để thời gian không chất chứa cô đơn,
Không còn vướng bước chân người phiêu lãng.