Thứ Hai, tháng 7 02, 2012

* Cảm ơn Ph.


Ảnh đi Nhơn lý,Phụng (bên trái).

Cảm ơn Ph. đã mến (*) anh ,
Chút tình lam lũ để dành xưa nay,
Ph. ơi anh nói em hay,
Tim anh chai cứng từ ngày lẻ loi .Đã như hoa nắng bên ngoài,
Nắng tan hoa rã nổi trôi sắc màu.
Thôi thì tình giữ ngày sau,
Nếu còn duyên phận của nhau ta tìm...
Cái của tim phải về tim....

Ghi chú:(*) chỉ đùa cho vui,đừng giận nghen Ph.