Thứ Hai, tháng 6 25, 2012

* Mắt lão.

Mới hôm qua chưa mang kính,
Bây chừ đã lộng vào đây,
Sao mới chỉ qua một ngày?
Mà mắt của mình khác dữ.

Nhìn trừng trừng vào mặt chữ,
Thấy chúng nhảy múa lung tung,

                                                                                                        Ảnh Wikipedia

Có phải đâu chúng vui mừng?
Chế diễu mình già nhanh thế!

Tôi biết mình bị sập kế,
Cái ách lớn của thời gian,
Rồi như cứ mãi hoang mang,
Thường đổi thay giòng nhân thế!

Đôi mắt thấy như đã tệ,
Chớp chớp rồi lại xoay xoay,
Buông kính xuống mắt đỏ gay,
Buồn tuổi trời ban không đợi.

Cặp kính lão cứ dày thêm...