Thứ Năm, tháng 7 05, 2012

* Đành sao!

Hèn hạ đá ngã cái khôn,
Nước đục,nổi sóng,sóng cồn dậy dơ.
Ngơ ngơ ai cũng làm ngơ?
Kìa con sóng ngã bơ phờ mặt tôi.
Mặt tôi xí quá người ơi,

 Yên thân trách phận số trời đành sao!
Dập dồn dồn dập ba đào,
Cái biết sống dậy biệt chào hèn khôn.