Chủ Nhật, tháng 7 29, 2012

* Tí xíu.

Có gì đâu cho nhau đi tí xíu!
Tí xíu thôi thì tí xíu mà thôi.
Để còn không trong giờ phút tàn hơi,
Người mới biết tí xíu kia-bao lớn !