Thứ Hai, tháng 2 29, 2016

* Nguyễn Hồ Bình Thuận

Ví thủy chung
có gì so
với biển,
Bấy giận hờn
cũng là mấy
yêu thương.
Ảnh  nhbt. fb.
Hôm nay...
giá lạnh
dị thường,
Quy Nhơn
trên bãi
còn vương
mắt tìm...

Vờn nhau
quyến luyến đôi chim,
Sóng xô
gió lớn lượn chuyền về đâu.
Đời người
sao tránh bể dâu,
Đau thương
dang dở
là màu nhân sinh.

Cát vàng
sóng ngã lung linh,
Biển xưa vẫy đục
giòng xanh xa bờ.
Hờn chi
tình đó thờ ơ,
Còn đây dư ảnh
câu thơ ngỡ ngàng