Thứ Sáu, tháng 10 07, 2016

* Trần Nguyệt Ánh

Sao em lại
mang hoa đem bán,
Chợ hoa nào
thâu nhận hàng em,
Ảnh fb. Trần Nguyệt Ánh
Dừng lại đây
cho anh xem,
Hoa tươi anh giữ
Úa mềm xin thôi...

Dẫu hoa kia
lắm mối nhiều nơi,
Anh liều
đánh cuộc một hồi
cầu may,
Hoa tươi chỉ để...
trưng bày,
Ai nâng hợp giá
êm tay vỗ về.
Này hoa
loài của đam mê,
Sáng cười tối hát
mọi bề ấm yên.
Phúc thay cho gã
họ Vương!