Thứ Bảy, tháng 10 01, 2016

* Chút mưa SG

Ngân sách cạn
cho người em tỏ rạng,
Sài Gòn ơi
ta lạng quạng
ngã vì em,
Ảnh fb mưa Sài Gòn. 
Gục đầu
em lại tìm xem,
Còn phần kín
nửa tổ chim đâu rồi...
Nước cống hôi
hay da thịt em hôi !
Về đâu phần nửa mảnh đời
tối tăm!