Thứ Ba, tháng 10 04, 2016

* El_Nino 2

Melbourne
đang lạnh thấu xương!
Quy Nhơn nhiệt độ giữ
thường ba mươi.
Ảnh Google. 
El Nino
đến cả người,
Em bên máy sưởi
thân tôi cháy rần.
Đêm càng khuya
nhiệt càng tăng,
Ai còn nhớ nữa
ai cần ngày mai.
El Nino
cả âý rồi!