Thứ Sáu, tháng 10 14, 2016

* Lá thu

Lá rơi
thân héo
bởi mùa thu,
Ảnh fb.
Cành khô một chiếc
dáng vô hư,
Mỏng manh gầy guộc
chờ duyên phận,
Nửa vẫn còn nguyên
vết mực thư.

Lưu luyến
cũng đành thôi
biệt ly,
Hữu sinh ... hữu hoại
thế gian kỳ,
Thu tàn mấy độ
muôn hình tướng,
Biển đổi
khôn lường
sắc tự thi....