Chủ Nhật, tháng 10 30, 2016

* Mưa Quy Nhơn

Mưa như thác đổ
đêm qua,
Sáng nay
gượng gạo
nhỏ to ít nhiều.
Ảnh bxl
Mưa như
muốn nói đôi điều!
Người đi có nhớ
những chiều còn nhau.
Trông ra biển
nước đổi màu,
Xanh giòng sóng nổi
bạc đầu gió tung.
Đèn tàu vừa tắt ...
cuối cùng,
Nhấp nhô
ẩn hiện
một vùng đơn côi...

Mưa còn phủ trắng
Phương Mai,
Tôi còn
nhớ lắm dáng ai trên đồi.
Quy Nhơn mưa
ngoài biển khơi,
Tôi còn
nhớ lắm những nơi đi về.
Êm đềm
như một giấc mơ,
Tôi còn
nhớ lắm
con đò mùa đông.

Đưa nhau về lại
Vũng Nồm,
Dưới mưa
sóng vỗ dập dồn
ngại chi...
Mưa đời mình
những chuyến đi!