Thứ Bảy, tháng 10 22, 2016

* Thu El_Nino

Về thăm lại
Kỳ Co,
Eo Gió,
Trời cuối thu
nắng đổ ven đường,
Ảnh bxl Kỳ Co.
Chút nồm vương
vị mặn nhạt
quê hương,
Sóng xô vỗ
giấc mộng thường
nào vọng!
Một trời thương
đam mê
chừng tồn đọng,
Một đời yêu
dẫu mình
có phụ nhau,
Ba mươi lăm năm
như tàn héo
những niềm đau.
Thu vô vọng
Quy Nhơn
không mưa phùn...
gió lặng...