Thứ Tư, tháng 11 08, 2023

* 5 đứa một

 Chúng tôi 5 đứa ở 5 bang,
Tính kỹ chung quy một nước làng.
Vui hô gặp gỡ buồn không nhớ,
Chính vì 5 cụ trú 5 bang?
Ảnh Thanh Lương 
Nhớ nhiều chuyện tiếu kể cho vui,
Thế giới mênh mông bấy nhiêu hồi,
Đương cày, còn thức hay đã ngủ,
Nhận tin Facebook dậy “Chat” thôi!
5 cặp mắt nâu hướng một chiều,
Tối nay sương sớm lắm đìu hiu,
On-ta-ri-o chưa lạnh lắm,
Cảm giác đầy rúng rính hư hao?
5 đứa chúng mình cứ 5 bang,
Muốn nói gì nhau vẫn dễ dàng,
Chỉ tiếc một khi nào muốn nhậu,
Online nhỡ chén lỡ muộn màng.