Thứ Sáu, tháng 11 10, 2023

* Không như thế

 Không ai muốn đánh mất ai đâu!
Chẳng qua duyên nợ dứt rồi đành thôi,
Sống sao cho đẹp ý đời?
Đừng đem phụ rẫy hiến người chân tâm.
Ảnh fb…
Không ai muốn mình vướng sai lầm,
Chẳng qua đạo nghĩa tri âm không cùng,
Quý nhau dẫu một đêm nằm,
Nợ nhau muôn kiếp tơ tằm nợ nhau.

Đem từ ái sang lấp niềm đau,
Hiểu cho tan hợp sắc màu thế gian,
Con đường nào cũng thênh thang,
Người đi kẻ đến bạt ngàn thế như…