Thứ Ba, tháng 11 21, 2023

* Thoáng buồn

 Rong chơi khắp chốn 
thì vui,
Thoáng buồn 
chợt đến với tôi ưu phiền.
Ảnh Stafini
Hoạ xâm lăng 
từ láng giềng,
Nguy cơ mất nước 
bao phen khốn cùng.
Tham nhũng 
cấu kết ngoại xâm,
Ngoại công nội kích 
vạn phần hiểm nguy.
Ai người 
còn đắn đo vì…
Biên giới biển đảo 
trường thi anh hào.
Vui buồn 
lòng cứ nao nao…