Thứ Tư, tháng 11 22, 2023

* Hưu trí bữa trưa

Hưu trí …
mình cùng dọn bữa trưa,
Vài món nướng chiên 
cứ thịt là…,
Khiêm tốn mở đầu 
chai rượu chát,
Chuyện năm nao ngọt, đắng …
cũng thừa!
Ảnh nhà anh Hồng Hà.
Quá bữa 
vẫn còn cốc trên tay,
Hạnh phúc nào hơn 
phút giây này,
Gió xuân lướt nhẹ 
qua cành bưởi,
Hoa nở đầy 
xanh trắng loay hoay…
Hưu trí …
thảnh thơi thế mới hay,
Thích món nào 
Uber sẵn giao ngay,
Có khi thử thách 
trong chờ đợi,
Thú vị như 
ngữ ấy lâu ngày…