Thứ Năm, tháng 11 09, 2023

* Sinh nhật Jimmy

 Thời gian không ai giữ được,
Tuổi đời không muốn cứ tăng, 
Thôi thì niềm vui khiêm tốn, 
Tâm hồn trẻ mãi nghen anh,
Chúc mừng Jimmy sinh nhật! 
Lời thật cũng thừa như lễ,
Đạo đời tự tại vô ưu, 
Chân như quả là một thể!