Thứ Hai, tháng 11 27, 2023

* Tiễn biệt Thầy

 Sao trên trời 
khi ẩn khi hiện,
Làm người 
trong vòng sinh tử tử sinh,
Ảnh Internet 
Tuệ Sỹ,
Ngài cũng đã đến kỳ sắp đặt của tạo hoá … 
Ra đi, 
để có ngày về lại bến… tái sinh!
Giải khổ người độ chúng sanh.
Sao đêm lại sáng 
trong bóng tối an lành!