Thứ Năm, tháng 11 16, 2023

* Nhiêt tin vỉa hè

 Nhiệt độ không thấp 
nhưng Melbourne có gió rét thổi sáng nay, 
Quen rồi 
áo khoác mang sẵn theo tay,
Bộ hành khúm núm 
như ngày mùa đông,
Thời tiết Nam Cực thay đổi 
bốc đồng...
Ảnh thư viện Brimbank
Khí tượng đoán cứ đoán 
khí ông ông làm.
Vài tuần nữa rồi đón hạ sang!
Năm nay cũng đoán chan chan lửa hè?
Tin làm gì! Nghe cứ nghe!
Đôi khi mình cũng tưởng 
như đang vỉa hè Việt Nam…