Thứ Tư, tháng 11 01, 2023

* SUMO tháng mười

 Mừng tôi về có chú SUMO …
Quýnh quáng quắng đuôi cứ nhảy, vồ,
Lăng xăng vội vã tìm kỷ vật,
Nhoi cao đầu đón những xuýt xoa!
Ảnh fb bxl

Mừng tôi về vẫn chú SUMO,
4 tuần đi vắng chẳng tin về,
Chú chẳng hề hay đâu tôi đã,
Melbourne hay vạn dặm sơn khê?

Bắc Mỹ lần đi chẳng muốn về,
Muôn trùng diệu vợi thoả đam mê,
Mỗi nơi một vẻ ui chao lạ!
Và đẹp và thơ chẳng chịu về …

Có chú SUMO đón tôi về…
Lăng xăng lui tới lưỡi mồm loe,
Khịt khè muốn nói lời hờn dỗi,
Giận tớ chi đang sẵn lòng nghe!