Thứ Năm, tháng 11 16, 2023

* Gỏi cá Quy Nhơn

 Gỏi ở đâu ngon 
hơn gỏi cá Quy Nhơn?
Vũng Nồm nước mát
cá tôm dồi dào,
Cách xa 
4,5 mươi năm rồi, 
5 châu 4 bể 
gặp lại thời nhắc nhau,
Ảnh Internet 
Gỏi đi nghen! 
tìm cá tươi mau...
Rau khế bánh tráng 
với màu ớt tươi.
Mời hàng xóm 
5,7 người, 
Hiếm khi gặp gỡ 
giao lưu vui thâm tình.
Cá San Jose, (*)
cung cách gỏi quê hương mình!
Vũng Nồm gỏi cá 
đầy ninh bụng rồi. 
Người Quy Nhơn đã khắp nơi...

(*) để nhớ lần đến San Jose 10/2023 dùng gỏi cá kiểu Vũng Nồm do cô Hoan Võ làm tại nhà Nguyễn An Thạo!