Thứ Tư, tháng 11 15, 2023

* Về với Mẹ

 Mẹ còn khoẻ! 
Chú nên về dùng cơm với mẹ,
Hạnh phúc là…
trong những lúc bên nhau,
Thời gian rồi 
chẳng đợi ai đâu,
Đừng bao giờ hẹn 
dẫu là câu chân thành!
Ảnh Wifi Camera
Mẹ còn nói được! 
Chú nên sẵn lòng kiên nhẫn,
Hiểu lời nào 
giữ ở trong tâm,
Mai kia 
ai biết mình cũng mắc sai lầm,
Mấy câu mẹ dặn 
cõi lòng từ bi!
Mẹ ngồi bên chú 
lượm thượm chỉ vì,
Chín cây quằn quại 
chuối nay da vàng,
Bà luôn giữ tròn 
đạo nghĩa tào khang,
Cha mình vắng bóng 
Mẹ mang nhiệm phần!
Thương yêu con 
chăm sóc cháu vẹn toàn…
Bao nhiêu nào đủ 
lo toan sức mình.