Thứ Tư, tháng 11 15, 2023

* Cà phê muộn

 Cà phê muộn 
những người hưu trí,
Chuyện bên đời lí nhí 
làm vui,
Ảnh bên đường.
Có khi 
chuyện ấy “tám” rồi,
Nói đi chưa thoả
tới hồi “tám” thêm…
Vô tư lự 
giữa không gian êm,
Lời không rõ ý 
cần tìm nghĩa chi,
Trôi!
ừ thì để qua đi,
Sáng trưa chiều tối 
vui khi ta cùng.