Thứ Sáu, tháng 11 10, 2023

* Sáng thứ sáu

Vẫn chốn cũ cà phê quen,
Tình huynh nghĩa đệ nỗi niềm sẻ chia…
Nắng lên…chưa là nắng hè,
Sáng trong nắng đẹp nắng khoe sắc vàng.
Xuân còn giữ bước nhặt khoan…
Ảnh ICaffe 
Vẫn chốn cũ cà phê quen,
Mỗi sáng thứ sáu nhiễu phiền tan mau,
Cho cuối tuần những cuộc vui,
Chờ người thực khách bên đời lãng du.
Xuân sắp tàn! Rồi hạ… thu!