Thứ Năm, tháng 11 02, 2023

* Về từ Bắc Mỹ

 Melbourne đang trở lạnh 
mây mù,
Man mát sương che 
man mác thu,
Dư âm 
thầm kín từ bắc Mỹ,
Len lỏi về Nam cực… 
tàn thu.
Ảnh fb bxl
Thu ngũ đại hồ 
ôi mê ly,
Lá đủ màu 
tô điểm đường đi,
Dặm trường sơn thuỷ 
tranh tuyệt tác,
Cho người cùng tạo hoá
hoạ thi ….
Ontario(*)!
chút nắng vàng,
Như vui chào 
đón chúng tôi (**) sang,
Rồi mai này
đông về khởi rét,
Gì…vô duyên 
cam chịu lỡ làng.
Nam Bắc vực 
tuy cách xa nhau,
Nhưng lòng canh cánh 
bởi vì đâu,
Hương tóc kia 
lãng du triền LAx,(***)
Cứ ngỡ ngàng 
vượt Thái Bình sâu!

(*) Tên tỉnh bang phía nam của Canada.
(**)Chúng tôi :
Nguyễn Tấn Lộc (Virginia).
Võ Ngọc Chuyển ( Houston Tx.).
Lê Thiện (Los Angeles).
Bạch Xuân Lộc (Melbourne).
(***)Los Angeles: tên thành phố của bang California Hoa Kỳ.