Thứ Hai, tháng 11 06, 2023

* Bánh bèo Houston Tx

Ảnh Internet 
Về lại Melbourne được tuần nay,
Houston Tx (*) loay hoay nhớ hoài,
Món bánh bèo kiểu Huế đơn giản thôi,
Anh Hiếu chị Phụng (**) đãi tôi tấm lòng …
Thật là hám! Ních hết cả mâm,
Xứ người bằng hữu ân cần khó thay,
Trong chiều dài Bắc Mỹ 28 ngày,
Bánh bèo móc xích chuyến đi nhớ đời,
Hẹn về hội ngộ Quy Nhơn đông vui,
Bánh bèo Cây Mận bụi mù trời vẫn ngon.
Tình quê hương nghĩa đồng môn!
Đặc sản thực phẩm Huế-Bình Định lời đồn vang xa.

(*) Tên một thành phố của bang Texas Hoa Kỳ.
(**)Gia đình Anh Trần Hiếu và Chị Phụng Lê.