Thứ Hai, tháng 10 17, 2011

* Đổ thơ.


  
Nghiêng núi đổ thơ xuống ngục tù,
Cho người trong ngục thất âm u,
Tắm nguồn nước mát trưa hè nóng,
Quên hết đọa đày những thiên thu ...

http://youtu.be/8ujK93cNfMI
Nhạc Kiều Tấn Minh, Ca sĩ Thanh Vũ
Nghiêng núi đổ thơ xuống vũng lầy,
Cho người bất hạnh khắp đó đây,
Được cười mim mỉm khi buồn tủi,
Dẩu biết trời sao chẳng thương gì ?

Nghiêng núi đổ thơ ra biển khơi,
Cho người trong nghịch cảnh chơi vơi,
Nương tìm một chút tình hy vọng,
Dẫu biết quanh đây nỗi hững hời.

Nghiêng núi đổ thơ để đất bằng,
Cho người cùng khổ bớt bâng khuâng,
Tay nâng chung tửu niềm riêng thỏa,
Giữ để ngày sau đỡ ngại ngùng.
Đổ thơ , thơ đổ nữa về đâu ?
Đổ mãi chơi vơi những giọt sầu,
Nào thấy đỉnh chung đời hạnh phúc,
Vì còn trĩu nặng những niềm đau !