Thứ Sáu, tháng 10 07, 2011

* Vài khúc thơ Xuân năm cũ

 một

Ngày hẳn qua, rồi năm hẳn đến,
Xuân rồi chẳng vui,Xuân nữa có vui không?
Có gì đâu,chỉ là những chờ mong!
Quê hương đó, đây trong ta nỗi nhớ.

 hai

Xuân đến làm chi giữa lúc này?
Người vui sao chưa thấy sum vầy?
Đời tươi sao màu đời vẫn bạc?
Xuân về xào xạt tự chân mây.