Thứ Hai, tháng 11 14, 2011

* Ta là của nhau.


Tiếc chi chuyện xa xưa,
lời đâu nói cho vừa,
như tình trong sách sử,
cho người đời khen chê.


                                          Nhạc Sĩ Lê Phú


Phổ nhạc Lê Phú,Ca sĩ Huấn Vinh:Ta bên nhau ngày đó,
bao men ấm tuyệt vời,
bao niềm riêng hạnh phúc,
đâu biết rồi xa xôi.

Giữ cho nhau một chút,
hương ái ân đầu đời,
dẫu ngày nay xa cách,
lòng vẫn không xa xôi.

Lá xanh nay đã úa,
anh bơ vơ đêm dài,
mơ chi đời mãi đẹp,
cho nặng oằn đôi vai.

Thì thôi em yêu hỡi,
nhớ anh nhớ lấy lời,
dẫu ta trong cách biệt,
mình mãi hoài của nhau