Thứ Ba, tháng 11 15, 2011

* Qua cầu Nhơn Hội.(*)


1.Đã bao nhiêu năm,
Trăng thềm mây đổ,
Đèn chong mờ tỏ,
Canh cánh đôi lòng,
Cách trở vô ngần.
Như quá xa xăm,
Đôi bờ Thị Nại.
Qua sông ngài ngại,
Gió táp mưa sa,
Đò đưa năm cũ,
Dáng người ủ rủ,
Lòng trông xót xa.


Nhạc Kiều Tấn Minh, Ca sĩ Tãnh Linh2.Trời trong mưa tạnh,
Rộng mở lòng anh,
Cho tôi được thấy,
Một trời quang minh,
-Cầu đưa tôi đấy:
Nối tiếp đôi bờ.
-Cầu đưa em đấy:
Không còn bơ vơ,
-Cầu đưa ta đấy:
Về nối tình thơ.
Lòng tôi ngẫn ngơ,
Không còn bơ vơ.
Đôi bờ Thị Nại,
Không còn bơ vơ,
Đây cầu Nhơn hội,
Bên nhau vui hát,
Mây trời bàng bạc,
Thôi đời lãng du,

3.Hà Thanh gặp nhau ,
Hẹn về Eo Gío
Tìm không ra ngỏ,
Cầu nay chỉ đường,
Một dạ yêu thương,
Hoa vàng nở rộ.
Một trời sáng tỏ
Ánh hồng quang minh,
Sông nước hữu tình,
Trên đầm Thị Nại.

Ghi chú:(*) Nay đã đổi tên là Cầu Thị Nại.